Reakcia na zavádzajúce a nepresné fakty v článku basket.sk

Veľmi nepríjemnú dohru mal zápas 32. kola Eurovia SBL medzi Lučencom a Handlovou nielen na palubovke a neskôr za okrúhlym stolom, ale aj v niektorých slovenských médiách. Slovenská basketbalová asociácia (SBA) cíti najmä po článku zverejnenom na webe basket.sk (http://basket.zoznam.sk/doc/28678/lucenec-a-handlova-v-soku-v-den-zapasov-sa-dozvedeli-o-dodatocnych-trestoch) potrebu reagovať a vysvetliť viaceré nejednoznačné či nepresné interpretácie zo strany autora.

"Autor R. Buček v spomenutom článku píše o pochybení rozhodcov, dokonca si pomáha konkrétnym bodom z Disciplinárneho poriadku, ktorý mal byť porušený. Ja však tvrdím, že proti rozhodcom nebolo vedené disciplinárne konanie za previnenie proti predpisom. Nik totiž nedal podnet a ani Komisia rozhodcov (KR) SBA po preštudovaní hodnotenia zápasu observerom a zhliadnutí videozáznamu nenašla príčinu na začatie konania voči rozhodcom," poznamenal člen KR SBA, školiteľ FIBA a národný školiteľ SBA Boris Gabara.

Aby hľadanie pravdy nebolo iba večným filozofovaním aj v prípade budúcich nejasností, Boris Gabara ponúka riešenie: "Jednoznačne by problémom pri identifikácii hráčov a členov družstva, ktorí opustili územie lavičky pri situácii vedúcej k šarvátke nedošlo, keby sme mali k dispozícii záznamové zariadenie IRS (Instant Replay System). V súlade s pravidlami môže byť použité práve v takejto situácii, dokonca sa tak nedávno stalo aj v top súťaži BCL (Basketball Champions League). Funkčný systém, ktorý bol v ostatných dvoch rokoch použitý v pohárových zápasoch SBA, by kluby mali mať v záujme používať aj v zápasoch SBL. Škoda, že toto zariadenie k dispozícii v inkriminovanom zápase nebolo, predišli by sme totiž šíreniu množstva negatívnych správ v médiách okolo tejto kauzy. Všetci totiž v prvom rade chceme basketbal popularizovať a spúšťať ním pozitívne emócie, nie škandály."

Vráťme sa však k článku zverejnenom na webe basket.sk, ktorý ešte viac rozvíril vody okolo tohto prípadu. Autor požiadal o vyjadrenie aj predsedníčku Odvolacej komisie SBL Luciu Gálovú, ale keďže do ním stanoveného časového termínu odpovedať nestihla, nepočkal a článok vydal bez reakcie druhej strany. "V tom prípade nastane situácia ako tentoraz, že autor nedokáže objektívne informovať, pretože dôkladne nepozná predpisy," konštatuje Lucia Gálová s vysvetlením poznámky o " paradoxnom odvolaní sa rozhodcov napriek tomu, že ich disciplinárny orgán nepotrestal". "Ak by si autor preštudoval Hrací poriadok, vedel by, že ak v zápase dôjde k akejkoľvek situácii, ktorá je proti predpisom, rozhodca je túto skutočnosť povinný zapísať do zápisu, resp. kontrolného formulára a bezodkladne informovať HK. Najneskôr do 24 hodín sa súčasne musí vyjadriť. Je teda zrejmé, že disciplinárny orgán začína konanie na základe podnetu účastníka konania - rozhodcu! Ak ešte stále niekto pochybuje o tom, či je rozhodca účastníkom disciplinárneho konania, tak dodávam, že rozhodcove práva a povinnosti sa v konaní prejednávajú, nakoľko na základe HP bol práve rozhodca povinný oznámiť HK, čo sa udialo na zápase. "

Lucia Gálová upresnila aj ďalšie zavádzajúce fakty týkajúce sa trestu pre lučeneckú oporu Strahinju Stojačiča. "HK SBL ako prvostupňový orgán má právomoc výlučne rozhodovať o súťaži SBL a ak teda má byť pretekárska činnosť hráča zastavená na dva zápasy odohrané družstvom MBK Lučenec, aj laik pochopí, že v tom nemôžu byť započítané pohárové duely, ktoré sú súťažou SBA a nie súťažou SBL. V tomto prípade však p. Javorský ako prvostupňový orgán prekročil svoje právomoci a žiaľ, keď prvostupňový orgán pochybí, tak to napráva práve druhostupňový orgán - Odvolacia komisia SBL, ktorá nemôže brať ohľad na to, či niekoho ´poškodí´, ale rozhoduje výlučne v zmysle predpisov. Práve preto existuje nielen v športe, ale aj v bežnom civilnom procese odvolací súd, ako súd vyššej inštancie, ktorý môže a musí opraviť chybné rozhodnutie prvostupňového orgánu."

Ešte horšie je však hrubé zavádzanie v článku, v ktorom autor tendenčne uvádza "Odvolacia komisia navyše rozhodla, že proti jej rozhodnutiu sa kluby už nemôžu odvolať, hoci podľa našich informácií mala postupovať inak." Podľa L. Gálovej "v prvom rade Odvolacia komisiaSBL je povinná vo svojom rozhodnutí uviesť POUČENIE o tom, že voči rozhodnutiu odvolacej komisie SBL už nie je možné podať odvolanie. Toto je uvedené v predpisoch SBA – Štatút HK – čl. 3.12. Odvolacia komisia nemôže uviesť v rozhodnutí nič iné, iba to, čo jej predpisy umožňujú. Podľa Štatútu HK môže Odvolacia komisia rozhodnúť o odvolaní nasledovnými spôsobmi - rozhodnutie môže zmeniť, zrušiť, alebo zamietnuť." Opäť je teda jablko sváru jedine v neznalosti predpisov,  kvôli ktorej je názor autora zbytočne tendenčný.

"Keďže autor článku bližšie neuvádza, čo podľa neho mala Odvolacia komisia robiť, vychádzam z toho, že mal za to, že sme mali rozhodnutie zrušiť – nie meniť a vrátiť ho na prejednanie prvostupňovému orgánu. Tento postup je však možný len vtedy, ak to je podľa predpisov vhodnejšie najmä z dôvodov rýchlosti alebo hospodárnosti. V danom prípade nebol daný ani jeden dôvod, keďže sme mohli okamžite rozhodnúť my – bez prieťahov a súčasne sme mohli odstrániť práve neistotu klubu o tom, či si hráč Stojačič odstál zápas v pohári alebo nie," dodala predsedníčka Odvolacej komisie SBL.

Eurovia SBL - Extraliga ženy

III.kolo play-off finále 5.zápas 20.5.2017 sobota

PO39. BK Inter Bratislava 94:82 (45:44) 4:1
MBK Rieker Com Therm Komárno
     
 
PO35. BK Inter Bratislava 75:70 (44:47) 1:0

MBK Rieker Com Therm Komárno

PO36. MBK Rieker Com Therm Komárno
64:66 (37:28) 0:2

BK Inter Bratislava

PO37. BK Inter Bratislava 79:73 (44:39) 3:0
MBK Rieker Com Therm Komárno
PO38. MBK Rieker Com Therm Komárno           86:66 (48:23) 1:3    
BK Inter Bratislava 

II.kolo play-off semifinále

  KB Košice 2:4
MBK Rieker Com Therm Komárno
  BK Inter Bratislava 4:1
BC Prievidza
     
 
 

 

 
 
 

 

 

 

          
 

Konečná tabuľka základnej časti:

DružstvoZápasyBody
1KB Košice4074
2BK Inter Bratislava4069
3BC Prievidza4068
4BK Levickí Patrioti4066
5MBK Rieker Com Therm KN4064
6Iskra Svit4062
7MBK Lučenec4058
8MBK Handlová4056
9VSEMvs Karlovka Bratislava4050
10BK 04 AC LB SNV4049
11MBK SPU Nitra4042


 

 


Výsledky 1. líg
Výsledky Západ
Výsledky Stred
Výsledky Východ
Program Západ
Program Stred
Program Východ

Fotogaléria

TSV


IURIS Group


elba


kappa


Národné športové centrum


Slovensky olympijsky vybor


IMPA


VAD


Slovenska streetbalova asociacia