FIBA European Mini Basketball Coaching Course - výberové konanie

Slovenská basketbalová asociácia vyhlasuje výberové konanie, po ktorom SBA nominuje trénerov na školenie zamerané na minibasketbal organizovanom FIBA, konkrétne ide o FIBA European Mini Basketball Coaching Course (FEMBCC).

Účelom programu FEMBCC je, aby tréneri, ktorí sa zúčastnia mohli všetky získané poznatky odovzdať iným trénerom minibasketbalu na národnej úrovni a rovnako môžu byť zahrnutí do databázy lektorov minibasketbalu vo svojej národnej asociácii / federácii.

Trénerské školenie/kurz pozostáva z:

  1. Trénerského seminára - kliniky  v trvaní 4 dní v spojení s FIBA Europe Mini Basketball Convention – termín bol stanovený od 30. mája - 2. júna 2024 v Kodani v Dánsku.
  2. Online stretnutí/prednášok (6 x 120 min.) november 2024 - apríl 2025
  3. Trénerského seminára - kliniky v trvaní 4 dní máj / jún 2025

Náklady na kurz sú hradené FIBA a SBA.

 

Podmienky pre prihlásenie sa do výberového konania:

- tréner musí aktuálne pracovať v minibasketbale,

- výborná znalosť anglického jazyka slovom aj písmom,

- po absolvovaní kurzu prezentácia poznatkov na seminároch organizovaných SBA

- zaslanie životopisu a motivačného listu

 

Potrebné dokumenty zasielajte do 9. apríla 2024 na radova@slovakbasket.sk