Pokračovanie mužských súťaží SBA

Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie - sekcia centrálna (ďalej len „HK SBA - C“) v súlade s predchádzajúcim Rozhodnutím HK SBA – sekcia centrálna č. 165/220114 zo dňa 14.01.2022 rozhodla: o spôsobe dohrávania jednotlivých mužských a chlapčenských súťaží nasledovne:

1.liga muži a Mladí muži U23 Boli oslovené všetky zainteresované družstvá, či môžu dohrávať danú súťaž v OP režime. Súťaž nemôžu dohrávať 2 družstvá: ŠKP BBC Banská Bystrica a MŠK Iskra Petržalka. Súťaž pokračuje v pôvodnom vyžrebovaní a zápasmi 11.kola v termíne 23.01.2022. Zápasy 7.kola z termínu 28.11.2021 sa nebudú dohrávať; zápasy 8.kola z termínu 05.12.2021 sa nebudú dohrávať; zápasy 9.kola z termínu 12.12.2021 sa nebudú dohrávať; zápasy 10.kola z termínu 16.01.2022 sa nebudú dohrávať. Výsledky zápasov odohrané s družstvami ŠKP BBC Banská Bystrica a MŠK Iskra Petržalka budú anulované. Vo vyžrebovaní budú mať družstvá, ktoré mali odohrať zápasy s týmito dvomi družstvami voľno. Všetky neodohrané zápasy do termínu 21.11.2021 je potrebné dohrať po vzájomnej dohode družstiev najneskôr do termínu 19.03.2022 a nahlásiť ich riadnym spôsobom cez HK SBA - C. Družstvo, z ktorého dôvodu sa zápas pred lockdownom neodohral, je zodpovedné za dohrávku, resp. navrhuje termín dohrávky prostredníctvom príslušnej Hracej komisie. V prípade, že nenájde termín, bude zápas skontumovaný v jeho neprospech. O konečnom poradí rozhoduje tabuľka podľa %-tuálneho vyjadrenia počet víťazstiev/celkový počet zápasov, v prípade rovnosti %, rozhodujú postupne vzájomné zápasy týchto družstiev, v prípade nerozhodnutia následne lepší podiel skóre z celkovej tabuľky, následne po zhodných všetkých parametroch – žreb.

2.liga muži a Mladí muži U23 Boli oslovené všetky zainteresované družstvá, či môžu dohrávať danú súťaž v OP režime. V súťaži pokračujú všetky prihlásené družstvá. Súťaž pokračuje v pôvodnom vyžrebovaní a zápasmi: Skupina Západ - 7.kolo v termíne 22.01.2022; zápasy 5.kola z termínu 27.11.2021 sa nebudú dohrávať; zápasy 6.kola z termínu 11.12.2021 sa nebudú dohrávať. Skupina Východ - 10.kolo v termíne 22.01.2022; zápasy 6.kola z termínu 27.11.2021 sa nebudú dohrávať; zápasy 7.kola z termínu 11.12.2021 sa nebudú dohrávať. zápasy 8.kola z termínu 18.12.2021 sa nebudú dohrávať; zápasy 9.kola z termínu 15.01.2022 sa nebudú dohrávať. Všetky neodohrané zápasy do termínu 21.11.2021 je potrebné dohrať po vzájomnej dohode družstiev najneskôr do termínu 07.05.2022 v obidvoch skupinách a nahlásiť ich riadnym spôsobom cez HK SBA – Z alebo V. Družstvo, z ktorého dôvodu sa zápas pred lockdownom neodohral, je zodpovedné za dohrávku, resp. navrhuje termín dohrávky prostredníctvom príslušnej Hracej komisie. V prípade, že nenájde termín, bude zápas skontumovaný v jeho neprospech. O konečnom poradí rozhoduje tabuľka podľa %-tuálneho vyjadrenia počet víťazstiev/celkový počet zápasov, v prípade rovnosti %, rozhodujú postupne vzájomné zápasy týchto družstiev, v prípade nerozhodnutia následne lepší podiel skóre z celkovej tabuľky, následne po zhodných všetkých parametroch – žreb.

Juniori U19 (skupiny GOLD a SILVER) Boli oslovené všetky zainteresované družstvá, či môžu dohrávať danú súťaž v OP režime. Súťaž v skupine GOLD nemôže dohrávať družstvo: BKM SPU Nitra; v skupine SILVER-Západ družstvá: IMC Slovakia Považská Bystrica, ŠKP BBC Banská Bystrica, ŠBK Handlová; v skupine SILVER-Východ: 1.BK Michalovce Súťaž pokračuje v pôvodnom vyžrebovaní a zápasmi 15. a 16.kola v termíne 29.- 30.01.2022 vo všetkých skupinách. Zápasy 9.-10.kola z termínu 04.-05.12.2021 sa nebudú dohrávať; zápasy 11.-12.kola z termínu 18.-19.12.2021 sa nebudú dohrávať; zápasy 13.-14.kola z termínu 15.-16.01.2022 sa nebudú dohrávať. Výsledky zápasov v skupine GOLD odohrané s družstvom BKM SPU Nitra budú anulované. Vo vyžrebovaní budú mať družstvá, ktoré mali odohrať zápasy s týmto družstvom voľno. Výsledky zápasov v skupine SILVER-Západ odohrané s družstvami IMC Slovakia Považská Bystrica, ŠKP BBC Banská Bystrica a ŠBK Handlová budú anulované. Vo vyžrebovaní budú mať družstvá, ktoré mali odohrať zápasy s týmito družstvami voľno. Výsledky zápasov v skupine SILVER-Východ odohrané s družstvom 1.BK Michalovce budú anulované. Vo vyžrebovaní budú mať družstvá, ktoré mali odohrať zápasy s týmto družstvom voľno. Všetky neodohrané zápasy do termínu 21.11.2021 je potrebné dohrať po vzájomnej dohode družstiev najneskôr do termínu 01.05.2022 a nahlásiť ich riadnym spôsobom cez HK SBA - C. Družstvo, z ktorého dôvodu sa zápas pred lockdownom neodohral, je zodpovedné za dohrávku, resp. navrhuje termín dohrávky prostredníctvom príslušnej Hracej komisie. V prípade, že nenájde termín, bude zápas skontumovaný v jeho neprospech. O konečnom poradí rozhoduje tabuľka podľa %-tuálneho vyjadrenia počet víťazstiev/celkový počet zápasov, v prípade rovnosti %, rozhodujú postupne vzájomné zápasy týchto družstiev, v prípade nerozhodnutia následne lepší podiel skóre z celkovej tabuľky, následne po zhodných všetkých parametroch – žreb.

Kadeti U17 (skupiny GOLD a SILVER) Boli oslovené všetky zainteresované družstvá, či môžu dohrávať danú súťaž v OTP režime. V súťaži pokračujú všetky prihlásené družstvá. Súťaž pokračuje v pôvodnom vyžrebovaní a zápasmi 13. a 14.kola v termíne 22.- 23.01.2022. Zápasy 7.-8.kola z termínu 27.-28.11.2021 sa nebudú dohrávať; zápasy 9.-10.kola z termínu 11.-12.12.2021 sa nebudú dohrávať; zápasy 11.-12.kola z termínu 08.-09.01.2022 sa nebudú dohrávať. Všetky neodohrané zápasy do termínu 21.11.2021 je potrebné dohrať po vzájomnej dohode družstiev najneskôr do termínu 08.05.2022 a nahlásiť ich riadnym spôsobom cez HK SBA - C. Družstvo, z ktorého dôvodu sa zápas pred lockdownom neodohral, je zodpovedné za dohrávku, resp. navrhuje termín dohrávky prostredníctvom príslušnej Hracej komisie. V prípade, že nenájde termín, bude zápas skontumovaný v jeho neprospech. O konečnom poradí rozhoduje tabuľka podľa %-tuálneho vyjadrenia počet víťazstiev/celkový počet zápasov, v prípade rovnosti %, rozhodujú postupne vzájomné zápasy týchto družstiev, v prípade nerozhodnutia následne lepší podiel skóre z celkovej tabuľky, následne po zhodných všetkých parametroch – žreb.

Starší žiaci U15 (skupiny GOLD a SILVER) Boli oslovené všetky zainteresované družstvá, či môžu dohrávať danú súťaž v OTP režime. V súťaži pokračujú všetky prihlásené družstvá. Súťaž pokračuje v pôvodnom vyžrebovaní a zápasmi 15. a 16.kola v termíne 29.- 30.01.2022. Zápasy 9.-10.kola z termínu 04.-05.12.2021 sa nebudú dohrávať; zápasy 11.-12.kola z termínu 18.-19.12.2021 sa nebudú dohrávať; zápasy 13.-14.kola z termínu 15.-16.01.2022 sa nebudú dohrávať. Všetky neodohrané zápasy do termínu 21.11.2021 je potrebné dohrať po vzájomnej dohode družstiev najneskôr do termínu 01.05.2022 a nahlásiť ich riadnym spôsobom cez HK SBA - C. Družstvo, z ktorého dôvodu sa zápas pred lockdownom neodohral, je zodpovedné za dohrávku, resp. navrhuje termín dohrávky prostredníctvom príslušnej Hracej komisie. V prípade, že nenájde termín, bude zápas skontumovaný v jeho neprospech. O konečnom poradí rozhoduje tabuľka podľa %-tuálneho vyjadrenia počet víťazstiev/celkový počet zápasov, v prípade rovnosti %, rozhodujú postupne vzájomné zápasy týchto družstiev, v prípade nerozhodnutia následne lepší podiel skóre z celkovej tabuľky, následne po zhodných všetkých parametroch – žreb.

Žiaci U14 Boli oslovené všetky zainteresované družstvá, či môžu dohrávať danú súťaž v OTP režime. V súťaži pokračujú všetky prihlásené družstvá. Súťaž pokračuje dohrávaním neodohraných kôl v skupine Západ, Stred, Východ nasledovne: 7. a 8 kolo z termínu 13.-14.11.2021 sa dohrá v termíne 05.-06.02.2022 9. a 10 kolo z termínu 27.-28.11.2021 sa dohrá v termíne 19.-20.02.2022 11. a 12 kolo z termínu 11.-12.12.2021 sa dohrá v termíne 05.-06.03.2022 Všetky neodohrané zápasy do 14.11.2021 je potrebné dohrať po vzájomnej dohode družstiev najneskôr do termínu 06.03.2022 a nahlásiť ich riadnym spôsobom cez HK SBA – Z alebo V. Družstvo, z ktorého dôvodu sa zápas pred lockdownom neodohral, je zodpovedné za dohrávku, resp. navrhuje termín dohrávky prostredníctvom príslušnej Hracej komisie. V prípade, že nenájde termín, bude zápas skontumovaný v jeho neprospech. Nové termíny nadstavbovej časti: Skupina o 1.-8.miesto (4 turnaje namiesto 8) – 19.-20.03., 02.-03.04, 23.-24.04., 07.- 08.05.2022 Skupina o 9.-15.miesto (dvojičkový systém) - 19.-20.03., 02.-03.04, 23.-24.04., 07.- 08.05., 21.-22.05., 28.-29.05.2022 //družstvá si berú vzájomné zápasy zo základných skupín so sebou// Termín finálového turnaja sa nemení: 20.-22.05.2022

Mladší žiaci U13 Boli oslovené všetky zainteresované družstvá, či môžu dohrávať danú súťaž v OTP režime. V súťaži pokračujú všetky prihlásené družstvá. Súťaž pokračuje v skupine Západ a Východ v pôvodnom vyžrebovaní a zápasmi 6.turnajov (Západ), resp. 5.turnajov (Východ) v termíne 29.01.2022. Zápasy skupiny Západ 4. a 5.turnajov z termínu 04.12.2021, 18.12.2021 sa nebudú dohrávať; Zápasy skupiny Východ 4.turnajov z termínu 04.12.2021 sa nebudú dohrávať. Všetky neodohrané zápasy do termínu 21.11.2021 je potrebné dohrať po vzájomnej dohode družstiev najneskôr do termínu 15.05.2022 a nahlásiť ich riadnym spôsobom cez HK SBA – Z alebo V. Družstvo, z ktorého dôvodu sa zápas pred lockdownom neodohral, je zodpovedné za dohrávku, resp. navrhuje termín dohrávky prostredníctvom príslušnej Hracej komisie. V prípade, že nenájde termín, bude zápas skontumovaný v jeho neprospech. O konečnom poradí rozhoduje tabuľka podľa %-tuálneho vyjadrenia počet víťazstiev/celkový počet zápasov, v prípade rovnosti %, rozhodujú postupne vzájomné zápasy týchto družstiev, v prípade nerozhodnutia následne lepší podiel skóre z celkovej tabuľky, následne po zhodných všetkých parametroch – žreb.

Starší minižiaci U12 Boli oslovené všetky zainteresované družstvá, či môžu dohrávať danú súťaž v OTP režime. V súťaži pokračujú všetky prihlásené družstvá. Súťaž pokračuje v skupine Západ a Východ v pôvodnom vyžrebovaní a zápasmi 6.turnajov v termíne 05.02.2022. Zápasy skupiny Západ a Východ 4. a 5.turnajov z termínu 11.12.2021 15.01.2022 sa nebudú dohrávať. Všetky neodohrané zápasy do termínu 21.11.2021 je potrebné dohrať po vzájomnej dohode družstiev najneskôr do termínu 22.05.2022 a nahlásiť ich riadnym spôsobom cez HK SBA – Z alebo V. Družstvo, z ktorého dôvodu sa zápas pred lockdownom neodohral, je zodpovedné za dohrávku, resp. navrhuje termín dohrávky prostredníctvom príslušnej Hracej komisie. V prípade, že nenájde termín, bude zápas skontumovaný v jeho neprospech. O konečnom poradí rozhoduje tabuľka podľa %-tuálneho vyjadrenia počet víťazstiev/celkový počet zápasov, v prípade rovnosti %, rozhodujú postupne vzájomné zápasy týchto družstiev, v prípade nerozhodnutia následne lepší podiel skóre z celkovej tabuľky, následne po zhodných všetkých parametroch – žreb.

Mladší minižiaci U11 Boli oslovené všetky zainteresované družstvá, či môžu dohrávať danú súťaž v OTP režime. V súťaži pokračujú všetky prihlásené družstvá. Súťaž pokračuje v skupine Západ a Východ v pôvodnom vyžrebovaní a zápasmi III.turnajov v termíne 22.01.2022. Zápasy skupiny Západ a Východ II.turnajov z termínu 18.12.2021 sa nebudú dohrávať. Všetky neodohrané zápasy do termínu 21.11.2021 je potrebné dohrať po vzájomnej dohode družstiev najneskôr do termínu 15.05.2022 a nahlásiť ich riadnym spôsobom cez HK SBA – Z alebo V. Družstvo, z ktorého dôvodu sa zápas pred lockdownom neodohral, je zodpovedné za dohrávku, resp. navrhuje termín dohrávky prostredníctvom príslušnej Hracej komisie. V prípade, že nenájde termín, bude zápas skontumovaný v jeho neprospech. O konečnom poradí rozhoduje tabuľka podľa %-tuálneho vyjadrenia počet víťazstiev/celkový počet zápasov, v prípade rovnosti %, rozhodujú postupne vzájomné zápasy týchto družstiev, v prípade nerozhodnutia následne lepší podiel skóre z celkovej tabuľky, následne po zhodných všetkých parametroch – žreb.

Mikroliga U10 chlapci a dievčatá Boli oslovené všetky zainteresované družstvá, či môžu dohrávať danú súťaž v OTP režime. V súťaži pokračujú všetky prihlásené družstvá.