Spoločné vyhlásenie národných športových zväzov k podmienkam organizácie hromadných športových podujatí

Po dnešnom stretnutí zástupcov Slovenského futbalového zväzu, Slovenského zväzu ľadového hokeja, Slovenskej basketbalovej asociácie, Slovenskej volejbalovej federácie, Slovenského zväzu hádzanej a Slovenského zväzu florbalu, za účasti a podpory štátneho tajomníka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR  p. Husára vydávajú zúčastnené národné športové zväzy toto spoločné vyhlásenie adresované všetkým kompetentným štátnym orgánom a inštitúciám, ktoré majú právomoc vytvárať pravidlá organizácie hromadných športových podujatí, a to  s cieľom zabrániť zničeniu možnosti súťažného športovania detí, mládeže a amatérskych športovcov a dosiahnuť primeranosť podmienok organizácie nižších súťaží vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu:

Spoločne PODPORUJEME očkovanie populácie proti ochoreniu COVID-19. Zaočkovanie veľkého percenta ľudí, ktorým to zdravotný stav dovoľuje, považujeme za nevyhnutný predpoklad skrátenia doby trvania akýchkoľvek obmedzení nášho života. A aj keď vakcináciou ochránime v prvom rade seba, veľkou mierou prispejeme k vytvoreniu kolektívnej imunity a urýchlime návrat do života, aký si pamätáme z čias pred pandémiou.

Spoločne ŽIADAME o zmiernenie prísnych obmedzení, ktoré sú kladené ako podmienky preorganizáciu mládežníckych a amatérskych súťaží vo všetkých športoch.Platná úprava vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR č. 233/2021 týkajúca sa organizácie hromadných podujatí je pre nás  v tejto súvislosti absolútne neakceptovateľná a podmienky v nej definované predstavujú taký zásah do procesu organizácie súťaží, že ich ani pri najlepšej vôli nedokážeme splniť. Preto žiadame všetkých kompetentných, aby bola urgentne zmenená úprava dotknutej vyhlášky s tým, aby sa v okresoch, ktoré sú zaradené do stupňa Monitoring a I. stupňa ostražitosti na účasť v športových súťažiach, ako športovec a člen realizačného tímu, nevyžadoval akýkoľvek test ani očkovanie bez ohľadu na vek. Uvedomujeme si, že situácia sa pravdepodobne bude zhoršovať, preto musíme rozmýšľať nevyhnutne smerom dopredu a nastaviť pravidlá v rámci COVID semaforu primerane, no zároveň citlivo.

Touto cestou tiež VYZÝVAMEzodpovedné orgány a inštitúcie, aby umožnili zástupcom športového hnutia zapojiť sa do tvorby pravidiel a obmedzení v oblasti športu. V tomto smere vieme poskytnúť svoje odborné kapacity a skúsenosti z organizácie športových aktivít a poznatky z praxe, ktoré sú, podľa nášho názoru, dôležité pri tvorbe spomínaných pravidiel a obmedzení. Zdá sa nám nemysliteľné, že o športe sa rozhoduje bez  aktívneho zapojenia  ľudí, na ktorých to bude mať najväčší dosah.

Na záver nám dovoľte zdôrazniť, že aktuálna situácia jeviac než vážna. Niektoré zväzy majú spustiť amatérske súťaže naplno už tento víkend.Obmedzenia sú pritom z nášho pohľadu neprimerané a kontraproduktívne a zabíjajú priestor a možnosti, ktoré so sebou priniesla zelená fáza COVID semaforu.