Šport by nemal byť izolovaný. Jeho podpora má benefity pre celú spoločnosť

Slovenský šport stále nie je v dobrej kondícii, zhodli sa odborníci počas diskusie Vizionári, ktorá sa venovala športu nielen z pohľadu jeho financovania, ale aj vplyvu na spoločnosť. V mnohých vyspelých krajinách je šport súčasťou kľúčových sektorov, na Slovensku však do veľkej miery funguje len vďaka dobrovoľníctvu zanietených jednotlivcov. Diskutujúci vyjadrili nádej, že situáciu by mohlo zmeniť nové ministerstvo športu, ale aj podpora od súkromného sektoru.

„Šport sa v našej krajine nachádza na zásadnej križovatke, nové ministerstvo má obrovskú príležitosť zmeniť systém financovania a pohľad bežného občana na šport. Je to oblasť, do ktorej sa oplatí investovať a ktorej sa oplatí venovať pozornosť,“ uviedol na úvod diskusie Vizionári Anton Siekel, prezident Slovenského olympijského a športového výboru. Faktom však je, že športu sa už dlhé roky až taká pozornosť nevenuje, čo sa odzrkadlilo aj na podmienkach, v ktorých mnohí športovci trénujú.

Každodenný boj nielen so súperom, ale aj s financiami

Ján Müller, CEO Partners Group a generálny partner mládežníckych basketbalových reprezentácií Slovenska priblížil, že v programovom vyhlásení ôsmich vlád od roku 1994 je tejto oblasti venovaných v priemere len 160 slov, čo nepredstavuje ani 1 % z celkového textu, zároveň poukázal na to, že investičný dlh v športovej infraštruktúre je aktuálne už viac ako 500 miliónov eur. „Je to každodenný boj. Na Slovensku je náročné vytvoriť také prostredie pre deti, aby sa mohli rozvíjať ako v okolitých krajinách. Máme tiež málo hokejových štadiónov, ktoré sú navyše v zlom stave,“ priznal hokejista Michal Handzuš, ktorý je dnes už aj v pozícii trénera mládežníckych tímov.

Diskutujúci sa zhodli, že ak má niekde zabrať nielen štát, ale aj súkromný sektor, je to práve podpora športu. Najmä investícia do mládeže je investíciou do zdravej spoločnosti. „WHO neustále poukazuje na znižujúce sa fyzické a psychické zdravie u detí. Pre zdravý vývoj dieťaťa je potrebných 20 až 25 hodín pohybu týždenne. Vo väčšine rozvinutých krajín je šport neoddeliteľnou súčasťou iných kľúčových sektorov," vysvetlil Müller s tým, že práve súkromný sektor by mohol mnohým mládežníckym klubom pomôcť.

Šport ako taký buduje aj podľa Handzuša u detí životné zručnosti, ktoré môžu neskôr vrátiť spoločnosti. Učia sa disciplíne, zodpovednosti, ale aj schopnosti zvládať prehry a bojovať ďalej. Aj Vladimír Janček z pohľadu odborníka na športový marketing zhodnotil, že investovať treba predovšetkým do mládeže. „Najvyšší potenciál má budovať vzťah k športu do 14. roku, potom zainteresovanosť klesá,“ uviedol s tým, že človek, ktorý športuje, vie napríklad aj v krízových situáciách reagovať lepšie. Pre celú spoločnosť je preto podpora športu významným benefitom a kde nestačí štát, môže veci posunúť pozitívnym smerom vpred práve súkromný sektor.

Podpora trénerov, klubov aj telesnej výchovy

S kvalitou športovania však priamo súvisí aj kvalitná športová infraštruktúra. Slovensko má v tejto oblasti pred sebou ešte dlhú cestu a množstvo práce, ktorú vidia odborníci najmä v podpore pohybu u detí, telesnej výchovy na školách, mládežníckych klubov, ale aj trénerov, ktoré svoje skúsenosti odovzdávajú ďalej. „Ak chceme vychovávať výkonnostne úspešných športovcov, potrebujeme kvalifikovanú infraštruktúru, a tou sú aj funkcionári - tréneri, marketéri a podobne. Všetky tieto zložky sa podieľajú na skvalitňovaní športu. Musíme sa spájať tak, aby sme dosiahli výsledky. Nesmierne dôležitá je najmä kombinácia ambícií a pokory,“ dodal Müller.

Z pohľadu Siekela nás čakajú možno ťažké rozhodnutia, no o to väčšie benefity v konečnom dôsledku môžu priniesť. V závere diskusie vyjadril nádej na zmenu najmä smerom k novému ministerstvu športu. Ani Handzuš napriek nepriaznivej situácii nestráca nádej a verí, že raz ako krajina pochopíme, aký je pre nás šport dôležitý.