Tatiana Moravčíková a Jozef Oravec na konferencií FIBA U14 Get Together

Tréneri Tatiana Moravčíková z MBK Stará Turá a Jozef Oravec z Interu Bratislava sa zúčastnili každoročnej konferencie FIBA U14 Get Together, ktorý sa tento rok konal v Albánsku. 

Prednášajúci na konferencií boli uznávaní tréneri Nenad Trunic a Arik Shivek. Obaja naši tréneri vyjadrili nadšenie z možnosti sa zúčastniť: 

Tatiana Moravčíková:

„Program bol špecificky zameraný na mládežnícky basketbal, počas dvoch dní sa uskutočnilo niekoľko teoretických a hlavne praktických prednášok. Defenzívne koncepty v  hre 1na1 a cvičenia na zlepšovanie hráčov, rozvoj kontaktných zručností a v neposlednom rade cvičenia na zlepšenie rozhodovania hráčov. Všetky prednášky boli v športovom centre- Dhimitraque Goga, v ktorom sa konajú  napríklad aj albánske reprezentačné zrazy a zápasy. Komplex pozostával z dvoch telocviční, posilňovne, fyzio centra, vonkajšie ihriská a bazén. Okrem toho je tu ubytovanie pre cca 80 ľudí a reštaurácia. Bolo užitočné dozvedieť sa o nových postupoch a iniciatívach, ktoré používajú treneri ako Nenad Trunic a Arik Shivek, ktorých prednášky tvorili väčšinu programu. Ďakujem za možnosť zúčastniť sa tohto programu a zoznamovať sa s trénermi z iných federácii."

Jozef Oravec:

„Účasť na seminári by som zhodnotil veľmi pozitívne, ako po organizačnej tak i obsahovej stránke. Doprava, transport a ubytovanie boli na skvelej úrovni, prednášky možno neposkytli množstvo informácií po teoretickej stránke - pripomínal sa hlavne dôraz na detailnosť, časté korekcie hráčov, polohu rúk a nôh pri rôznych individuálnych herných činnostiach - zároveň však tréneri poskytli množstvo zaujímavých cvičení zameraných na preberané témy (1x1 defense and transition defense, Improvement of decision making through the specific drills, Developing young guards), ktoré sa dajú modifikovať a obmieňať za pochodu. Príjemným spestrením bola možnosť diskutovať so zástupcami iných zväzov a zároveň prehliadka komplexu kde prebiehal seminár. Troška možno zamrzela neúčasť na diskusii za okrúhlym stolom, kde sa mohla diskusia rozvinúť :). V budúcnosti by som určite rád uvítal podobnú možnosť.


 


Ďalšie články