Volebná Konferencia SBA sa bude konať 25. Júna v Bratislave

Výkonný výbor SBA na svojom zasadnutí 23. Marca určil termín Konferencie SBA na nedeľu 25.6.2023. Miesto konania bude Hotel Gate One v Bratislave.  Na tohtoročnej Konferencii SBA sa budú voliť Prezident SBA, členovia Výkonného výboru SBA a predseda Hracej Komisie SBA, ktorým končí 4-ročné funkčné obdobie. 

O volené funkcie sa môžu uchádzať fyzické osoby ak ich navrhne kolektívny člen SBA. Kadidatúra na volenú fuknciu musí byť doručená písomne (e-mailom) na SBA najneskôr 7 dní pred dňom konania Konferencie a teda do polnoci dňa 18.6.2023. 

Na uznášania schopnosť Konferencie SBA je potrebná účasť aspoň polovice delegátov oprávených hlasovať a preto žiadame zástupcov klubov o účasť na Konferecii SBA.