Volebná Konferencia SBA sa bude konať 25.6.2023

Výkonný výbor SBA na svojom zasadnutí dňa 23.3.2023 uznesením číslo 9/2023 určil termín a miesto volebnej Konferencie SBA na nedeľu 25.6.2023 v Bratislave - Hotel Gate-One. 

Prezident SBA Miloš Drgoň zároveň oznámil, že bude kandidovať na post prezidenta SBA aj v nasledujúcom volebnom období.