Výzva na doplnenie stavu rozhodcov

Slovenská basketbalová asociácia na základe podnetu zo strany Komisie rozhodcov SBA týmto vyzýva všetky basketbalové kluby na zapojenie sa do hľadania nových členov rozhodcovského zboru.

Za posledné roky klesol počet rozhodcov z vekových a iných dôvodov a je preto potrebné do tejto činnosti zapojiť nových ľudí na doplnenie stavu. Momentálne chýbajú najviac rozhodcovia v nasledovných regiónoch a mestách: Bratislava, Nitra, Levice, Žilina, Prievidza, Svit, Spišská Nová Ves, Prešov, Košice.

Najbližšie školenie nových rozhodcov 1. triedy sa uskutoční v Žiline v termíne 24. - 25. 11. 2018. Svoj záujem môžete adresovať najneskôr do termínu 09.11.2018 na kontaktný e-mail: rozhodca@slovakbasket.sk .

Následne vám budú zaslané bližšie pokyny a informácie.

Autor: Juraj Panák

Foto: Lukáš Droppan