SILÁDIOVÁ, Laura

BASKETBALOVÝ KLUB ZÁKLADNEJ ŠKOLY ZVOLEN

Veková kategória: Juniorky/-i U19

Štátna príslušnosť
SVK

Pohlavie
F

V klube od
14.06.2016

Narodenie
21.01.2004

KRP
51518

Dátum platnosti KRP
HRÁČ NEAKTÍVNY – ARCHIVOVANÝ