BAČOVÁ, Barbora, Mgr.

BASKETBALOVÝ KLUB ZÁKLADNEJ ŠKOLY ZVOLEN

Veková kategória: Seniori

Štátna príslušnosť
SVK

Pohlavie
F

V klube od
17.06.2018

Narodenie
10.12.1991

KRP
13225

Dátum platnosti KRP
HRÁČ NEAKTÍVNY – ARCHIVOVANÝ