BERINŠTER, Peter, Mgr

RIM Basket o.z.

Veková kategória: Seniori

Štátna príslušnosť
SVK

Pohlavie
M

V klube od
7.09.2021

Narodenie
09.06.1989

KRP
15793

Dátum platnosti KRP