KRAMMEROVÁ, Bianka

Basketbalový klub mládeže Petržalka - Five Stars

Veková kategória: Žiačky/-i U14

Štátna príslušnosť
SVK

Pohlavie
F

V klube od
19.07.2021

Narodenie
23.12.2008

KRP
56872

Dátum platnosti KRP