SZUDOROVÁ, Zuzana

BASKETBALOVÝ KLUB ZÁKLADNEJ ŠKOLY ZVOLEN

Veková kategória: Juniorky/-i U19

Štátna príslušnosť
SVK

Pohlavie
F

V klube od
18.07.2021

Narodenie
18.11.2004

KRP
55719

Dátum platnosti KRP