HLAVATÁ, Zara

Basketbalový klub mládeže JUNIOR Univerzity Konštantína Filozofa Nitra

Veková kategória: Mikrožiačky/-i U10

Štátna príslušnosť
SVK

Pohlavie
F

V klube od
19.10.2019

Narodenie
12.03.2012

KRP
56138

Dátum platnosti KRP
HRÁČ NEAKTÍVNY – ARCHIVOVANÝ