CABADAJOVÁ, Michaela

BASKETBALOVÝ KLUB ZÁKLADNEJ ŠKOLY ZVOLEN

Veková kategória: Mladšie/-í žiačky/-i U13

Štátna príslušnosť
SVK

Pohlavie
F

V klube od
18.07.2021

Narodenie
12.04.2009

KRP
56953

Dátum platnosti KRP