GELNAROVÁ, Karolína

Basketbalový klub mládeže JUNIOR Univerzity Konštantína Filozofa Nitra

Veková kategória: Mikrožiačky/-i U10

Štátna príslušnosť
SVK

Pohlavie
F

V klube od
12.11.2019

Narodenie
22.01.2014

KRP
56246

Dátum platnosti KRP