SEKEREŠ, Teodor

Mládežnícka basketbalová akadémia Prievidza

Veková kategória: Mikrožiačky/-i U10

Štátna príslušnosť
SVK

Pohlavie
M

V klube od
23.09.2021

Narodenie
22.11.2012

KRP
57471

Dátum platnosti KRP