VOLÁROVÁ, Stella

Mestský basketbalový klub Stará Turá

Veková kategória: Mikrožiačky/-i U10

Štátna príslušnosť
SVK

Pohlavie
F

V klube od
28.09.2021

Narodenie
06.03.2012

KRP
57505

Dátum platnosti KRP

Informácie o hosťovaní Podľa paragrafu V období
Basketbalová akadémia Spartak Myjava o.z. loan od 12.09.2023 do 30.06.2024