STRATILOVÁ, Simona

Mestský basketbalový klub Stará Turá

Veková kategória: Mikrožiačky/-i U10

Štátna príslušnosť
SVK

Pohlavie
F

V klube od
28.09.2021

Narodenie
07.12.2012

KRP
57507

Dátum platnosti KRP