BABIAKOVÁ, Sofia

Basketbalový klub mládeže JUNIOR Univerzity Konštantína Filozofa Nitra

Veková kategória: Mikrožiačky/-i U10

Štátna príslušnosť
SVK

Pohlavie
F

V klube od
10.11.2021

Narodenie
14.05.2012

KRP
58139

Dátum platnosti KRP