FILIPOVÁ, Sara

Basketbalový klub mládeže JUNIOR Univerzity Konštantína Filozofa Nitra

Veková kategória: Mikrožiačky/-i U10

Štátna príslušnosť
SVK

Pohlavie
F

V klube od
4.03.2022

Narodenie
24.01.2012

KRP
58497

Dátum platnosti KRP