IVANOVÁ, Dominika

Basketbalový klub mládeže JUNIOR Univerzity Konštantína Filozofa Nitra

Veková kategória: Mikrožiačky/-i U10

Štátna príslušnosť
SVK

Pohlavie
F

V klube od
8.03.2022

Narodenie
31.07.2012

KRP
58529

Dátum platnosti KRP