HRIVNIAKOVÁ, Dominika

Basketbalový klub mládeže JUNIOR Univerzity Konštantína Filozofa Nitra

Veková kategória: Mikrožiačky/-i U10

Štátna príslušnosť
SVK

Pohlavie
F

V klube od
9.03.2022

Narodenie
18.08.2012

KRP
58580

Dátum platnosti KRP