KARLÍKOVÁ, Karolína Nikol

Basketbalový klub mládeže JUNIOR Univerzity Konštantína Filozofa Nitra

Veková kategória: Mikrožiačky/-i U10

Štátna príslušnosť
SVK

Pohlavie
F

V klube od
11.03.2022

Narodenie
26.06.2014

KRP
58641

Dátum platnosti KRP