JAMRICHOVÁ, Dominika

Basketbalový klub mládeže JUNIOR Univerzity Konštantína Filozofa Nitra

Veková kategória: Mikrožiačky/-i U10

Štátna príslušnosť
SVK

Pohlavie
F

V klube od
22.09.2022

Narodenie
09.02.2012

KRP
59171

Dátum platnosti KRP