SVÍTKOVÁ, Eliška

Mestský basketbalový klub Stará Turá

Veková kategória: Mikrožiačky/-i U10

Štátna príslušnosť
SVK

Pohlavie
F

V klube od
11.09.2023

Narodenie
16.11.2012

KRP
59556

Dátum platnosti KRP