MOZOĽOVÁ, Liliana

BASKETBALOVÝ KLUB ZÁKLADNEJ ŠKOLY ZVOLEN

Veková kategória: Mikrožiačky/-i U10

Štátna príslušnosť
SVK

Pohlavie
F

V klube od
13.10.2022

Narodenie
09.09.2012

KRP
59587

Dátum platnosti KRP