RIGOVÁ, Eliška

Mestský basketbalový klub Stará Turá

Veková kategória: Mikrožiačky/-i U10

Štátna príslušnosť
SVK

Pohlavie
F

V klube od
13.10.2022

Narodenie
23.07.2013

KRP
59623

Dátum platnosti KRP