MALÁRIKOVÁ, Aneta

Mestský basketbalový klub Stará Turá

Veková kategória: Mikrožiačky/-i U10

Štátna príslušnosť
SVK

Pohlavie
F

V klube od
13.10.2022

Narodenie
19.04.2012

KRP
59624

Dátum platnosti KRP