ILUŠÁKOVÁ, Sofia

Mestský basketbalový klub Stará Turá

Veková kategória: Mikrožiačky/-i U10

Štátna príslušnosť
SVK

Pohlavie
F

V klube od
13.10.2022

Narodenie
12.12.2012

KRP
59625

Dátum platnosti KRP