DODOŠOVÁ, Vanesa

Basketbalový klub mládeže JUNIOR Univerzity Konštantína Filozofa Nitra

Veková kategória: Mikrožiačky/-i U10

Štátna príslušnosť
SVK

Pohlavie
F

V klube od
2.12.2022

Narodenie
01.07.2015

KRP
60389

Dátum platnosti KRP