JUHÁSOVÁ, Linda

Basketbalový klub mládeže JUNIOR Univerzity Konštantína Filozofa Nitra

Veková kategória: Mikrožiačky/-i U10

Štátna príslušnosť
SVK

Pohlavie
F

V klube od
2.12.2022

Narodenie
18.09.2014

KRP
60392

Dátum platnosti KRP