JURSOVÁ, Viktória

Basketbalový klub mládeže JUNIOR Univerzity Konštantína Filozofa Nitra

Veková kategória: Mikrožiačky/-i U10

Štátna príslušnosť
SVK

Pohlavie
F

V klube od
2.12.2022

Narodenie
19.05.2015

KRP
60393

Dátum platnosti KRP