ĎURČINOVÁ, Sofia

Basketbalový klub mládeže JUNIOR Univerzity Konštantína Filozofa Nitra

Veková kategória: Mikrožiačky/-i U10

Štátna príslušnosť
SVK

Pohlavie
F

V klube od
2.12.2022

Narodenie
27.05.2014

KRP
60396

Dátum platnosti KRP