BEDNÁROVÁ, Timea

Basketbalový klub mládeže JUNIOR Univerzity Konštantína Filozofa Nitra

Veková kategória: Mikrožiačky/-i U10

Štátna príslušnosť
SVK

Pohlavie
F

V klube od
2.12.2022

Narodenie
08.09.2013

KRP
60398

Dátum platnosti KRP