BARTOŠOVÁ, Timea

BASKETBALOVÝ KLUB ZÁKLADNEJ ŠKOLY ZVOLEN

Veková kategória:

Štátna príslušnosť
SVK

Pohlavie
F

V klube od
27.10.2023

Narodenie
03.01.2013

KRP
61896

Dátum platnosti KRP

Informácie o hosťovaní Podľa paragrafu V období
Slávia ŠKP Banská Bystrica loan od 27.02.2024 do 30.06.2024