FAŠANGOVÁ, Ema

BASKETBALOVÝ KLUB ZÁKLADNEJ ŠKOLY ZVOLEN

Veková kategória:

Štátna príslušnosť
SVK

Pohlavie
F

V klube od
27.10.2023

Narodenie
16.11.2014

KRP
61905

Dátum platnosti KRP