Zoznam hráčov

Fotka Meno Rok nar. KRP Materský klub Veková kategória Hosťovanie / transfer
BÍROVÁ, Elena 2009 54353 Basketbalový klub mládeže JUNIOR Univerzity Konštantína Filozofa Nitra Mladšie/-í žiačky/-i U13
BÍROVÁ, Lenka 2009 54358 Basketbalový klub mládeže JUNIOR Univerzity Konštantína Filozofa Nitra Mladšie/-í žiačky/-i U13
FEKETEOVÁ, Kamila 2009 56063 Basketbalový klub mládeže JUNIOR Univerzity Konštantína Filozofa Nitra Mladšie/-í žiačky/-i U13
FÚSKOVÁ, Hana Laura 2009 54351 Basketbalový klub mládeže JUNIOR Univerzity Konštantína Filozofa Nitra Mladšie/-í žiačky/-i U13
KORECOVÁ, Ella 2009 54352 Basketbalový klub mládeže JUNIOR Univerzity Konštantína Filozofa Nitra Mladšie/-í žiačky/-i U13
KOZELOVÁ, Ema 2009 57301 Basketbalový klub mládeže JUNIOR Univerzity Konštantína Filozofa Nitra Mladšie/-í žiačky/-i U13
MLYNÁRIKOVÁ, Karolína 2009 55527 Basketbalový klub mládeže JUNIOR Univerzity Konštantína Filozofa Nitra Mladšie/-í žiačky/-i U13
PODOBOVÁ, Nela 2009 54356 Basketbalový klub mládeže JUNIOR Univerzity Konštantína Filozofa Nitra Mladšie/-í žiačky/-i U13
ŠAFÁRIKOVÁ, Michaela 2009 56499 Basketbalový klub mládeže JUNIOR Univerzity Konštantína Filozofa Nitra Mladšie/-í žiačky/-i U13 BK AŠK Slávia Trnava
(do 30.06.2024)
ŠUBOVÁ, Veronika 2009 56135 Basketbalový klub mládeže JUNIOR Univerzity Konštantína Filozofa Nitra Mladšie/-í žiačky/-i U13
TAKÁČOVÁ, Sophia 2009 54347 Basketbalový klub mládeže JUNIOR Univerzity Konštantína Filozofa Nitra Mladšie/-í žiačky/-i U13