Mestský basketbalový klub Handlová

Mestský basketbalový klub Handlová

MHA - 005

Sídlo: Údernícka 51, 972 51 Handlová, Slovensko


IČO: 00626554

ivankartac.mbk@gmail.com - www.mbkhandlova.eu

Kontaktná osoba

Ing. Ivan Kartáč

Telefón: +421 915 769 141
Webová stránka: www.mbkhandlova.eu

Členovia podľa zaradenia

Typ aktivity
Hráči (27)
Tréneri (0)
Funkcionári (0)
Celkovo (27)

Súťaže, vekové kategórie a hráči

Vekové kategórie
Seniori (257)
SPOLU (257)