Mestský basketbalový klub Handlová

Mestský basketbalový klub Handlová

MHA - 005

Sídlo: Údernícka 51, 972 51 Handlová, Slovensko


IČO: 00626554

ivankartac.mbk@gmail.com - www.mbkha.sk

Kontaktná osoba

Ing. Ivan Kartáč

Telefón: +421915769141
Mobil: +421915769141
Webová stránka: www.mbkha.sk

Členovia podľa zaradenia

Typ aktivity
Hráči (20)
Tréneri (0)
Funkcionári (0)
Celkovo (20)

Súťaže, vekové kategórie a hráči

Vekové kategórie
Seniori (252)
SPOLU (252)