Telovýchovná jednota STROJÁR MALACKY

Telovýchovná jednota STROJÁR MALACKY

SMA - 047

Sídlo: Sasinkova 73, 901 01 Malacky, Slovensko


IČO: 17642639

www.strojarmalacky.sk

Webová stránka: www.strojarmalacky.sk

Členovia podľa zaradenia

Typ aktivity
Hráči (22)
Tréneri (0)
Funkcionári (0)
Celkovo (22)

Súťaže, vekové kategórie a hráči