1. BASKET KLUB Humenné

1. BASKET KLUB Humenné

1HN - 064

Sídlo: Družstevná 4, 066 01 Humenné, Slovensko


IČO: 42089654

jf.babjak@gmail.com 1.bkhumenne@gmail.com -

Kontaktná osoba

Jozef Babják

Telefón: +421 917 296 213
Mobil: +421 917 296 213

Členovia podľa zaradenia

Typ aktivity
Hráči (22)
Tréneri (0)
Funkcionári (0)
Celkovo (22)

Súťaže, vekové kategórie a hráči

Vekové kategórie
Staršie/-í žiačky/-i U15 (2)
Kadetky/-i U17 (18)
Juniorky/-i U19 (16)
Seniori (100)
SPOLU (136)
Ligové súťaže
Juniori U19