MBK A.Dubčeka, Karlova Ves Bratislava

MBK A.Dubčeka, Karlova Ves Bratislava

DBA - 163

Sídlo: Nad lúčkami 35, 841 05 Bratislava - Karlova Ves - Mestská časť, Slovensko


IČO: 36070696

marosg13@gmail.com -

Kontaktná osoba

Marian Guzikiewicz

Telefón: +421 905 314 883

Členovia podľa zaradenia

Typ aktivity
Hráči (25)
Tréneri (0)
Funkcionári (0)
Celkovo (25)

Súťaže, vekové kategórie a hráči

Vekové kategórie
Juniorky/-i U19 (2)
Seniori (108)
SPOLU (110)

Články