Šamorínsky basketbalový klub

Šamorínsky basketbalový klub

SAM - 186

Sídlo: Veterná 18, 931 01 Šamorín, Slovensko


IČO: 31103979

info@sbksamorin.sk - www.sbksamorin.sk

Webová stránka: www.sbksamorin.sk

Členovia podľa zaradenia

Typ aktivity
Hráči (118)
Tréneri (0)
Funkcionári (0)
Celkovo (118)

Články