Telovýchovná jednota Step Komárno

Telovýchovná jednota Step Komárno

SKN - 196

Sídlo: Komenského 3, 945 01 Komárno, Slovensko


IČO: 31822029

www.facebook.com/bkjuniorKomarno

Členovia podľa zaradenia

Typ aktivity
Hráči (78)
Tréneri (0)
Funkcionári (0)
Celkovo (78)