Slovenský Orol

Slovenský Orol

LEV - 203

Sídlo: Radlinského 28, 811 07 Bratislava, Slovensko


IČO: 17315484

mpirsc@gmail.com -

Kontaktná osoba

Martin Piršč

Telefón: +421 907 929 401

Členovia podľa zaradenia

Typ aktivity
Hráči (31)
Tréneri (0)
Funkcionári (0)
Celkovo (31)

Súťaže, vekové kategórie a hráči

Články