Basketbalový klub mládeže

Basketbalový klub mládeže

MST - 213

Sídlo: Štefánikova 35, 059 21 Svit, Slovensko


IČO: 37942344

bkm@bkm.sk - www.bkm.sk

Kontaktná osoba

Pitoňáková Vladimíra

Telefón: +421 910 536 288
Mobil: +421 910 536 288
Webová stránka: www.bkm.sk

Členovia podľa zaradenia

Typ aktivity
Hráči (120)
Tréneri (0)
Funkcionári (0)
Celkovo (120)