Športový klub polície Banská Bystrica

Športový klub polície Banská Bystrica

SBB - 217

Sídlo: Horná Mičiná 74, 974 01 Horná Mičiná, Slovensko


IČO: 17060117

bkskp08bb@gmail.com -

Kontaktná osoba

Vladimír Matejčík

Telefón: +421 905 601 165

Členovia podľa zaradenia

Typ aktivity
Hráči (165)
Tréneri (0)
Funkcionári (0)
Celkovo (165)