BKM DASTET Krompachy

BKM DASTET Krompachy

DKR - 268

Sídlo: Trangusova 11, 053 42 Krompachy, Slovensko


IČO: 42330505

dastet@centrum.sk -

Členovia podľa zaradenia

Typ aktivity
Hráči (12)
Tréneri (0)
Funkcionári (0)
Celkovo (12)

Súťaže, vekové kategórie a hráči

Vekové kategórie
Seniori (30)
SPOLU (30)