BK Dolný Kubín

BK Dolný Kubín

BDK - 287

Sídlo: Na Sihoti 1161/29, 026 01 Dolný Kubín, Slovensko


IČO: 42214688

stas@orava.sk - www.facebook.com/basketdk

Kontaktná osoba

Milan Staš

Telefón: +421 903 326793
Webová stránka: www.facebook.com/basketdk

Členovia podľa zaradenia

Typ aktivity
Hráči (18)
Tréneri (0)
Funkcionári (0)
Celkovo (18)

Súťaže, vekové kategórie a hráči

Vekové kategórie
Kadetky/-i U17 (1)
Juniorky/-i U19 (4)
Seniori (41)
SPOLU (46)